Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2022 và Nhiệm Kỳ VI (2023-2027)

dhcd20231

Ngày 15/12/2022 tại Hội trường tòa nhà SFC Building số 146E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm tài chính 2022 và nhiệm kỳ VI (2023-2027) Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn.

Một số hình ảnh tại đại hội:

dhcb20222

dhcd20233

dhcd20234

dhcd20235

News

Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới

15 | 05 | 2023

Ngày 15/5/2023, Chi bộ Công ty Cổ phần nhiên liệu Sài Gòn đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu...

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2022 và Nhiệm Kỳ VI (2023-2027)

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2022 và Nhiệm Kỳ VI…

16 | 12 | 2022

Ngày 15/12/2022 tại Hội trường tòa nhà SFC Building số 146E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại...