lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Thông tin giao nhận

Khi nào tôi nhận được hàng?
Sau khi quý khách đã đặt hàng thành công, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh đơn hàng, đồng thời gửi cập nhật sớm nhất đến quý khách qua email và điện thoại.

 

Nếu tôi đi vắng lúc giao hàng đến thì làm thế nào?
Quý khách có thể nhờ người khác nhận hàng giúp, tuy nhiên chúng tôi sẽ cần một thư ủy quyền với chữ ký xác nhận của quý khách, trong đó nêu rõ về người được ủy quyền nhận đơn hàng.
Quý khách cũng có thể thông báo cho chúng tôi việc thay đổi về người nhận hàng tại www.sfc.com.vn/dat-mua-phieu-xang-dau.html khi đặt hàng tại mục yêu cầu khác . Người nhận hàng sẽ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân hợp lệ cùng với thư uỷ quyền của quý khách.

 

SFC có thể giao hàng
SFC có thể giao hàng trong khu vực TPHCM.


SFC có giao hàng đến địa chỉ làm việc của tôi không?
SFC sẽ giao hàng đến địa chỉ quý khách đã đăng ký lúc đặt hàng


Tôi có thể đặt hàng qua điện thoại không?
Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách đặt hàng qua điện thoại vui lòng liên lạc đến số : 08 38 444 841


Quý khách cũng có thể đăng ký nhận hàng trực tiếp tại văn phòng cty theo địa chỉ sau đây:

146E Nguyễn Đình Chính, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM.