lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Bản tin SFC

Huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động năm 2022

atvs20221

Nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ an toàn lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty. Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn đã phối hợp với Trung tâm quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động tổ chức các Lớp "Huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động" trong tháng 05/2022.

Đối tượng tham gia:
* Nhóm 1: Cán bộ lãnh đạo khối văn phòng.
* Nhóm 2: Cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ.
* Nhóm 3: Cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng và kỹ thuật viên.
* Nhóm 4: Nhân viên khối văn phòng.

Một số hình ảnh tại lớp học :
atvs20222

atvs20223

atvs20224