Thông báo chương trình khuyến mại "Tặng quà khách hàng nhân dịp cuối năm"

Thời gian thực hiện chương trình khuyến mại từ 31/12/2019 đến hết ngày 10/01/2020.
Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả khách hàng dến Công ty giao dịch làm việc (Người tiêu dùng, Cơ quan đơn vị, Doanh nghiệp, Cửa hàng xăng dầu...) từ ngày 31/12/2019 đến hết ngày 10/01/2020, căn cứ vào tổng lượng mua xăng dầu từ 31/12/2019 đến hết ngày 10/01/2020 với số lượng từ 500 lít trở lên, thì cứ mỗi lít xăng dầu khách hàng sẽ nhận được 500 đồng/ lít.Căn cứ vào thông tin và số lượng xăng dầu mua của khách hàng được thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng. Công ty sẽ tổng hợp lại số lượng xăng dầu khách hàng thực mua để qui ra quà tặng bằng Phiếu Xăng Ron 95

Xem file thông báo khuyến mãi số: 59153/TBKM