Chương trình mua dầu nhờn Revotec khuyến mãi Xăng Ron 95-III

khuyenmainhottd

Thời gian thực hiện chương trình khuyến mãi từ 13/04/2022 đến hết ngày 31/05/2022.

Nội dung chương trình: khuyến mãi Xăng RON 95-III cho người tiêu dùng khi mua sản phẩm dầu nhờn Revotec theo giá bán lẻ Công ty quy định cụ thể như sau:

+ Mua 1 sản phẩm dầu nhờn Revotec bao bì hộp 0,8 lít hoặc 1 lít theo giá bán lẻ quy định: khuyến mãi 1 lít Xăng Ron 95-III.

+ Mua 1 sản phẩm dầu nhờn Revotec bao bì 4 lít theo giá bán lẻ quy định: khuyến mãi 2 lít Xăng Ron 95-III.

Mua 1 sản phẩm dầu nhờn Revotec bao bì 18 lít theo giá bán lẻ quy định: khuyến mãi 8 lít Xăng Ron 95-III.

Mua 1 phuy dầu nhờn Revotec bao bì 209 lít theo giá bán lẻ quy định:  khuyến mãi 80 lít Xăng Ron 95-III.

khuyenmainhot1

 

* Lưu ý: Xăng Ron 95-III khuyến mãi không được quy đổi thành tiền mặt