Tin tức

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
05 | 09 | 2014 - 9:02 AM

Ngày 23/8/2014 Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đưa ra những biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng còn lại và tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn.

ĐOÀN THANH NIÊN SFC THAM DỰ HỘI THAO TRUYỀN THỐNG 2014
25 | 08 | 2014 - 17:26 PM

Chào mừng 69 năm ngày cách mạng tháng tám thành công (19/08/1945 - 19/08/2014) và Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2014), nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên thanh niên rèn luyện sức khỏe, và tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa các chi Đoàn. Đoàn Cơ Sở Văn Phòng Thành Ủy đã tổ chức hội thao gồm 2 môn: bóng đá mini và các trò chơi vận động tập thể. Đoàn Thanh Niên SFC tham gia thi đấu cả 2 môn thể thao và đạt được thành tích: giải nhì môn bóng đá mini và giải nhất môn trò chơi vận động tập thể.

ĐOÀN THANH NIÊN SFC THAM DỰ HỘI THAO TRUYỀN THỐNG 2014
25 | 08 | 2014 - 17:14 PM

Chào mừng 69 năm ngày cách mạng tháng tám thành công (19/08/1945 - 19/08/2014) và Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2014), nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên thanh niên rèn luyện sức khỏe, và tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa các chi Đoàn. Đoàn Cơ Sở Văn Phòng Thành Ủy đã tổ chức hội thao gồm 2 môn: bóng đá mini và các trò chơi vận động tập thể. Đoàn Thanh Niên SFC tham gia thi đấu cả 2 môn thể thao và đạt được thành tích: giải nhì môn bóng đá mini và giải nhất môn trò chơi vận động tập thể.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ SFC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
01 | 08 | 2014 - 9:18 AM

Ngày 25/07/2014 tại văn phòng SFC, Đảng Bộ Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn đã tổ chức " Hội Nghị Sơ Kết Hoạt Động Đảng Bộ SFC 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vu 6 tháng cuối năm". Tham dự hội nghị có Đại diện Đảng ủy Cơ quan Văn Phòng Thành Ủy và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ SFC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
01 | 08 | 2014 - 9:11 AM

Ngày 25/07/2014 tại văn phòng SFC, Đảng Bộ Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn đã tổ chức " Hội Nghị Sơ Kết Hoạt Động Đảng Bộ SFC 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vu 6 tháng cuối năm". Tham dự hội nghị có Đại diện Đảng ủy Cơ quan Văn Phòng Thành Ủy và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ.