Bản tin SFC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HĐKD NĂM 2014 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

Tong ket HDKD 2014-1

Vảo lúc 13 giờ ngày 06/02/2015, tại Hội trường Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn ( 146E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận) đã diễn ra Hội Nghị Tổng Kết Kinh Doanh Năm 2014 và Hội Nghị Người Lao Động năm 2015. Tham dự hội nghị có : Ban Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, lãnh đạo các đơn vị, các đại biểu ....
Một số hình ảnh khác:

Tong ket HDKD 2014-2

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc SFC phát biểu tại hội nghị

Tong ket HDKD 2014-3

Ông Bùi Xuân Vũ – Phó Tổng Giám Đốc SFC phát biểu tại hội nghị

Tong ket HDKD 2014-4

Ông Phan Ngọc Hùng – Phó Tổng Giám Đốc SFC phát biểu tại hội nghị

Tong ket HDKD 2014-5

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh tặng giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

Tong ket HDKD 2014-6

Bà Trương Thị Thanh Phương – Phó CT Công Đoàn VP Thành Ủy tặng giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

Tong ket HDKD 2014-7

Ông Bùi Xuân Vũ và ông Phan Ngọc Hùng tặng giấy khen cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014