Bản tin SFC

Đại Hội Đại Biểu Công Đoàn Nhiệm Kỳ IV

cd 2017 3

Ngày 31/8/2017, tại văn phòng Công ty SFC đã diễn ra Đại Hội Đại Biểu Công Đoàn Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn Nhiệm Kỳ IV (2017-2022) với sự tham dự của 80 đại biểu được bầu chọn từ các đơn vị trực thuộc Công ty và đại biểu khách mời Công đoàn Cơ sở Văn phòng Thành ủy.

Đại hội đã tổng kết các hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ III (2012-2017), đề ra phương phướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ IV (2017-2022) và tiến hành bầu Ban Chấp Hành Công Đoàn Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn.
Một số hình ảnh trong đại hội:

cd 2017 4

 Ông Phan Ngọc Hùng-Tổng Giám đốc phát biểu ý kiến chỉ đạo trong Đại hội.

cd 2017 1

 Đại biểu tham dự Đại Hội Công Đoàn

cd 2017 2

Ban Chấp Hành Công Đoàn Nhiệm Kỳ IV (2017-2022)