Bản tin SFC

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

1

Ngày 30/03/2018 tại Hội trường tòa nhà SFC Building số 146E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 và nhiệm kỳ V (2018-2022) của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

5 

Bà Phan Thị Chung – Trưởng Ban Kiểm Soát phát biểu tại đại hội

 4

Cổ đông phát biểu ý kiến tại đại hội

 

3

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2018-2022)

 2