Bản tin SFC

Hội nghị người lao động công ty Cổ phần nhiên liệu Sài Gòn năm 2018

HNNLD 20181

Ngày 31/03/2018 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018. Trong Hội nghị, Ông Phan Ngọc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Hội nghị cũng thông qua các báo cáo về việc thực hiện Quy chế trả lương, thưởng, chế độ chính sách cho NLĐ, công tác PCCC, ATVSLĐ, Quy chế dân chủ, tình hình sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi, ...
Cũng trong Hội nghị, Ông Phan Ngọc Hùng – Tổng Giám Đốc Công ty và Bà Trần Thị Mỹ Lệ Chủ tịch Công đoàn Công ty đã tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2018 – 2020.
Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

 DSC07474

HNNLD20183

DSC07465