Tin trong nước

Giữ nguyên giá bán lẻ xăng, tăng dầu diesel
05 | 12 | 2017 - 1:11 AM

Nhà điều hành giữ nguyên hầu hết giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước, nhưng lại tăng giá bán với dầu diesel.

Xăng tăng hơn 400 đồng mỗi lít
20 | 11 | 2017 - 17:25 PM

Xăng RON 92 tăng thêm 434 đồng một lít, lên mức tối đa 18.580 đồng; còn các mặt hàng dầu cũng tăng 408 - 473 đồng mỗi lít, kg.

Giá xăng tăng nhẹ
04 | 11 | 2017 - 8:42 AM

Mỗi lít xăng khoáng tăng thêm 271 đồng một lít, lên mức tối đa 18.146 đồng mỗi lít từ 15h chiều.

Giá xăng giảm hơn 100 đồng một lít
20 | 10 | 2017 - 15:58 PM

 Mỗi lít xăng RON 92 giảm 124 đồng một lít, về mức tối đa 17.875 đồng, giá dầu các loại cũng giảm.

Giảm giá xăng, tăng giá dầu
05 | 10 | 2017 - 15:58 PM

Xăng đã giảm giá sau 5 kỳ tăng liên tiếp, với mỗi lít xăng khoáng về mức tối đa 17.999 đồng.