Tin trong nước

Xăng tăng gần 500 mỗi lít
19 | 08 | 2017 - 17:25 PM

Mỗi lít xăng khoáng RON 92 tăng thêm 461 đồng một lít, lên tối đa 17.486 đồng từ chiều 19/8.

Giá xăng tăng gần 600 đồng một lít
04 | 08 | 2017 - 17:25 PM

Mỗi lít xăng tăng gần 600 đồng, lên mức tối đa 17.025 đồng một lít từ 15h ngày 4/8.

Xăng tăng giá từ 15h
20 | 07 | 2017 - 8:17 AM

Giá xăng tăng thêm 357 đồng một lít, lên mức tối đa 16.426 đồng từ 15h chiều nay (20/7).

Xăng giảm hơn 400 đồng một lít
05 | 07 | 2017 - 13:55 PM

Mỗi lít xăng khoáng giảm thêm 435 đồng, về mức phổ biến 16.069 đồng từ 17h chiều nay.

Xăng giảm giá gần 900 đồng một lít
20 | 06 | 2017 - 15:58 PM

Giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 giảm 860 đồng một lít, về mức phổ biến 16.500 đồng từ 15h ngày 20/6.