Tin trong nước

Giá xăng vượt 18.000 đồng một lít
20 | 09 | 2017 - 8:42 AM

 Mỗi lít xăng RON 92 tăng thêm hơn 300 đồng từ 15h chiều 20/9, và là lần tăng thứ 5 trong vòng gần 3 tháng qua.

Xăng tăng hơn 300 đồng mỗi lít
05 | 09 | 2017 - 8:42 AM

Mỗi lít xăng khoáng RON 92 tăng thêm 306 đồng một lít, lên tối đa 17.792 đồng từ 15h chiều 5/9.

Xăng tăng gần 500 mỗi lít
19 | 08 | 2017 - 17:25 PM

Mỗi lít xăng khoáng RON 92 tăng thêm 461 đồng một lít, lên tối đa 17.486 đồng từ chiều 19/8.

Giá xăng tăng gần 600 đồng một lít
04 | 08 | 2017 - 17:25 PM

Mỗi lít xăng tăng gần 600 đồng, lên mức tối đa 17.025 đồng một lít từ 15h ngày 4/8.

Xăng tăng giá từ 15h
20 | 07 | 2017 - 8:17 AM

Giá xăng tăng thêm 357 đồng một lít, lên mức tối đa 16.426 đồng từ 15h chiều nay (20/7).