Tin trong nước

Giá xăng, dầu tăng từ 15h chiều nay
21 | 09 | 2018 - 8:42 AM

Tăng 320 đồng, mỗi lít xăng E5 RON 92 và RON 95 có giá mới là 20.230 đồng và 21.770 đồng.

Giá xăng tăng sau hai tháng đứng yên
06 | 09 | 2018 - 13:55 PM

Tăng 300 đồng từ 15h chiều nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 và RON 95 có giá mới là 19.910 đồng và 21.470 đồng.

Giá xăng được giữ nguyên
22 | 08 | 2018 - 13:55 PM

Xăng E5 RON 92 tiếp tục ở mức 19.610 đồng và RON 95 là 21.170 đồng, đánh dấu 4 lần liên tiếp không tăng giá.

Giữ giá xăng, tăng giá dầu
07 | 08 | 2018 - 17:25 PM

Mỗi lít xăng E5 RON 92 vẫn ở mức 19.610 đồng, còn xăng RON 95 là 21.170 đồng sau điều chỉnh từ 15h chiều nay (7/8).

Xăng tăng hơn 500 đồng một lít
08 | 05 | 2018 - 13:04 PM

Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng lên mức tối đa 19.440 đồng, xăng RON 95 có mức giá mới 20.911 đồng sau điều chỉnh.