lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Giới thiệu

Bộ máy tổ chức
23 | 01 | 2014 - 3:14 AM

Giới thiệu chung
02 | 01 | 2014 - 4:31 AM

Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn tiền thân là Công Ty Chất Đốt TP.HCM được thành lập vào năm 1975 trực thuộc Sở Thương Nghiệp TP.HCM với nhiệm vụ tổ chức, tiếp nhận và khai thác nguồn chất đốt cung cấp cho nhân dân và các cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Lịch sử phát triển
02 | 01 | 2014 - 4:38 AM

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Tiền thân là Công ty Chất Đốt Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1975 với chức năng nhiệm vụ chính là đảm bảo phân phối các mặt hàng chất đốt trên địa bàn thành phố.

Giá trị cốt lõi
02 | 01 | 2014 - 4:44 AM

1. TẦM NHÌN: Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn - SFC là Công ty phát triển bền vững và hiệu quả, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công ty kinh doanh xăng dầu hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Lĩnh vực hoạt động
02 | 01 | 2014 - 4:46 AM

Kinh doanh nhiên liệu
Đây vẫn là hoạt động chủ lực của Công ty trong kế hoạch 5 năm (2013 - 2017), doanh thu tăng bình quân hàng năm ít nhất 5%, trong đó tỷ trọng bán lẻ chiếm 80%. Trong nhiệm kỳ, Công ty tính toán nguồn vốn hợp lý để đầu tư, nâng cấp các Trạm kinh doanh xăng dầu (KDXD) hiện nay để tăng sản lượng bán ra.