lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Thông báo khuyến mãi nhớt

CHƯƠNG TRÌNH MUA DẦU NHỜN REVOTEC TẶNG ÁO MƯA

I. MỤC TIÊU:
Tạo ấn tượng tốt cho khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng mới cho Công ty
II. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:
Tất cả khách hàng mua dầu nhờn Revotec tại điểm đăng ký khuyến mại của Công ty (các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc và Phòng KDXD Công ty).
III. NỘI DUNG:
1. Tên chương trình khuyến mại : "MUA DẦU NHỜN REVOTEC TẶNG ÁO MƯA"
2. Thời gian khuyến mại : Từ ngày 01/05/2019 đến ngày 30/06/2019.
3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại : dầu nhớt Revotec
4. Hình thức khuyến mại : tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại : Thành Phố Hồ Chí Minh
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: tất cả khách hàng mua dầu nhớt Revotec.
7. Cơ cấu giải thưởng, nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:
Khuyến mại tặng áo mưa cho người tiêu dùng khi mua sản phẩm dầu nhớt Revotec cụ thể như sau:
• Mua 2 sản phẩm dầu nhớt Revotec bao bì lon 0,8 lít hoặc 1 lít: tặng 1 áo mưa Revotec.
• Mua 1 sản phẩm dầu nhớt Revotec bao bì 4 lít: tặng 1 áo mưa Revotec.
• Mua 1 sản phẩm dầu nhớt Revotec bao bì 18 lít và 209 lít: tặng 2 áo mưa Revotec.

* Lưu ý: quà tặng áo mưa không được quy đổi thành tiền mặt, chương trình khuyến mãi có thể kết thúc sớm khi hết quà tặng.