lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Thông tin về cước phí vận chuyển

Công ty chúng tôi sẽ thu phí vận chuyển phiếu xăng dầu với mức phí cụ thể như sau:

BẢNG MỨC PHÍ VẬN CHUYỂN PHIẾU XĂNG DẦU

Tổng giá trị đơn hàng

Dưới 5 triệu đồng

Từ 5 -10 triệu

Từ 10 – 20 triệu

Trên 20 triệu

Giá dịch vụ cho 1 lần vận chuyển

30.000 đ

60.000 đ

80.000 đ

100.000 đ

 

Lưu ý: Giá dịch vụ tính trên 1 lần chuyển hàng đến các Cơ Quan, Công ty ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh và chưa bao gồm 10% VAT.