lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Thông tin về Phiếu xăng

Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC) có phát hành các loại phiếu xăng dầu như sau:
• XĂNG E5: có các loại phiếu: 02 Lít, 10 Lít.
• XĂNG RON95: có các loại phiếu: 02 Lít, 10 Lít, 20 Lít.
• DẦU DO(0.05%): có phiếu: 20 Lít.

 

Giá bán: là giá bán lẻ do đơn vị đầu mối qui định tại thời điểm đặt hàng. Trong trường hợp giá bán lẻ có thay đổi, công ty sẽ giữ nguyên giá cũ cho những đơn đặt hàng mà công ty đã xác nhận đơn hàng với KH trước thời điểm thay đổi giá (thông qua thời gian được xác nhận bằng điện thoại và email).

 

Thời hạn sử dụng trên phiếu xăng dầu: theo quy định của công ty thời hạn trên phiếu xăng, dầu là 3 tháng kể từ ngày phát hành phiếu và sẽ không gia hạn phiếu nếu hết hạn sử dụng (hạn sử dụng được in trên phiếu).

 

Phiếu xăng dầu hợp lệ là phiếu có đầy đủ các thông tin về số lượng, chủng loại, các ký, mã hiệu qui định... và còn hạn sử dụng (có tem chống giả nếu là phiếu 10 lít và 20 lít ). Phiếu không bị rách nát, nhòe chữ...