lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Bản tin SFC

Đại Hội Chi Bộ Công Ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

dhcb20221

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua yêu nước, lập thành tích mừng đón các ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Ngày 15/09/2022, Chi bộ Công ty Cổ Nhiên Liệu Sài Gòn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đến dự Đại hội có các đồng chí đại diện cùa Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Ban Tổng giám Đốc, Lãnh đạo các đơn vị và các đoàn thể trong Công ty.
Đại hội được tiến hành tổ chức nghiêm túc trên tinh thần đổi mới, dân chủ và theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả đạt được, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra.
Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn cũng gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã tập trung trí tuệ, kịp thời tham mưu, đề xuất đường lối chiến lược của Công ty, chỉ đạo phát triển theo đúng định hướng. Quan tâm chỉ đạo công tác duy trì phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường công tác thân thiện, gắn bó, tôn trọng, chia sẻ để phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của Cán bộ - Nhân viên Công ty.
Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét và biểu quyết để lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Với tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao, các đại biểu đảng viên đã bỏ phiếu để bầu Chi ủy Chi bộ khóa mới và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 .
Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội

dhcb20222

dhcb20223

dhcb20224

dhcb20225