lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Bản tin SFC

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2020-2021

dhcd211

Ngày 24/12/2021 tại Hội trường tòa nhà SFC Building số 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm tài chính 2020-2021 Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn.

Ngày 24/12/2021 tại Hội trường tòa nhà SFC Building số 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm tài chính 2020-2021 Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn. Trong Đại hội, Chủ tọa đoàn và Ban điều hành thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020-2021, Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021-2022 và một số Tờ trình của Công ty; Các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp nhiều ý kiến giúp hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả; ...
Một số hình ảnh tại Đại hội:

dhcd212

dhcd213