News

Xăng tăng hơn 400 đồng mỗi lít

Xăng tăng hơn 400 đồng mỗi lít

20 | 11 | 2017

Xăng RON 92 tăng thêm 434 đồng một lít, lên mức tối đa 18.580 đồng; còn các mặt hàng dầu cũng tăng 408 - 473...

Giá xăng tăng nhẹ

Giá xăng tăng nhẹ

04 | 11 | 2017

Mỗi lít xăng khoáng tăng thêm 271 đồng một lít, lên mức tối đa 18.146 đồng mỗi lít từ 15h chiều.