News

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh

17 | 04 | 2019

Mỗi lít xăng tăng ít nhất hơn 1.100 đồng, các loại dầu cũng tăng hơn 400 đồng, từ 15h chiều nay.

Giá  xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

02 | 04 | 2019

Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 1.377 đồng, xăng RON 95 tăng 1.484 đồng sau điều chỉnh giá bán lẻ, từ 17h chiều nay.