Bản tin SFC

Hội Nghị Người Lao Động Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn Năm 2022

hnnld20221

Ngày 30/03/2022 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022.

Trong hội nghị, Ông Trịnh Bá Bộ - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm tài chính 2021-2022. Báo cáo đã cho biết những kết quả nổi bật mà Công ty đã đạt được cùng những khó khăn trong năm nhất là trong Đại dịch Covid 19, ... Ban lãnh đạo đã đưa ra những giải pháp để duy trì tốt công tác kinh doanh, giữ vững và phát triển Công ty; tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đầu tư, khai thác hiệu quả cao nhất cơ sở vật chất; tăng cường công tác PCCC, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường làm việc; ...
Chủ tịch Công đoàn báo cáo công tác tổ chức hội nghị, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thông qua bản sửa đổi, bổ sung Thỏa ước Lao động Tập thể 2021-2023 lần 1, với chính sách chăm lo tốt hơn cho người lao động và đã được toàn thể đại biểu biểu quyết thông qua.
Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị.

hnnld20222hnnld20223hnnld20224